Putarina u Mađarskoj - Easytrip HGV Europe

Mađarska

EASYTRIP VAŠ PARTNER ZA PUTOVANJE KROZ MAĐARSKU

KLJUČNE ČINJENICE

  • Više od
    6745
    km puta
  • ​Preko
    HU-GO
    e-toll sistema 

MAĐARSKA​

 
NA KOGA SE ODNOSI PLAĆANJE PUTARINE

Putarina se odnosi na vozila najveće dozvoljne mase od 3,5 tone, kompozicije vozila kao što su prikolice i poluprikolice (ne odnosi se na prevoz putnika autobuse, vozila ...)  

J2 kategorija: vozila najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone i 2 osovine
J3 kategorija: vozila najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone i 3 osovine
J4 kategorija: vozila najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone i 4 osovine

KAKAV OBU UREĐAJ

ODABERITE REŠENJE KOJE NAJVIŠE ODGOVARA VAŠIM RUTAMA

1/ Sa Easytrip E100 karticom, omogućeno Vam je plaćanje putarine na MOL benzinskim stanicama. Ova prepaid karta se preporučuje ukoliko povremeno putujete. Ona omogućava jednokratnu upotrebu određenog puta u jednom pravcu. Za ne registrovane korisnike: karta važi do isteka narednog kalendarskog dana.
Za registrovane korisnike: karta se može kupiti za kalendarskih 30 dana pre datuma vašeg putovanja. Mogućnost poništavanja postoji do 24 časa pre početka datuma validnosti.

2/ Sa Easytrip E100 karticom i OBU uređajem (praćenje bazirano na GPS). OBU uređaj može biti montiran i demontiran (od strane samog korisnika).

CENE NA MREŽAMA

Visina putarine zavisi od: tipa puta koji se koristi, kategorije motornog vozila (J2, J3, J4), EURO emisione klase vozila
Predmet je PDV-a (27% ).

PLAĆANJE

Pripaid ili postpaid sistem.

POPUSTI

Nisu mogući popusti.

Kontaktirajte naš posvećeni tip, širom Evrope

KONTAKT