Mreža sa naplatom putarina u Austriji - Easytrip HGV Europe

Austrija

Easytrip Vaš partner za putovanje kroz Austriju

KLJUČNE ČINJENICE

 •  
 • Više od
  2100
  km  puta
 • Preko
  Asfinag
  mreže

AUSTRIJA

NA KOGA SE ODNOSI PLAĆANJE PUTARINE

Putarina u Austriji se odnosi na vozila najveće dozvoljene mase više od 3,5 tone.

KAKAV OBU UREĐAJ

1/ Putem OBU uređaja i otvaranjem Easytrip-Logpay računa za postpid uslugu (nije potrebna kartica). OBU uređaj je dostupan na bilo kom GO mestu prodaje. Taksa izdavanja iznosi 5€.

 • 2 Dve platne opcija: pripaid i postpaid sistem plaćanja.
 • Postpaid opcija zahteva upotrebu prihvaćenog  Easytrip-Logpay metoda plaćanja.
 • Prepaid opcija zahteva uplatu od najmanje 75 € na mestu plaćanja. 

2/ Putem Toll Collect OBU uređaja sa uslugom TOLL2GO i otvaranjem Easytrip-Logpay računa za post-paid uslugu (nije potrebna kartica). Postpaid zahteva upotrebu prihvaćenog Easytrip-Logpay metoda plaćanja.

 • TOLL2GO je dodatna usluga  ASFINAG-a i Toll Collect-a, operatera za naplatu putarina u Nemačkoj. Sa TOLL2GO, putarina za kamione takođe može biti plaćena i u Austriji preko Toll Collect OBU uređaja. Usluga je specijalno pogodna za kompanije čija su vozila često na putevima Austrije i Nemačke.
 • TOLL2GO usluga je besplatna za trenutne korisnike Toll Collect-a i ASFINAG-a (aktivaciona taksa iznosi 5€ i naplaćuje  je ASFINAG ukoliko ste novi korisnik koji se prijavljuje za početni ugovor).
 • Kako se Nemačka i Austrijska putarina plaćaju od strane Logpay, potrebna je samo registracija na Toll Collect.

Uskoro, Austrija će biti uključena u našu “Easy&Flexible” uslugu, ćime će biti omogućena fleksibilnost kretanja kroz 8 teritorija i mreža sa jednim jedinstvenim OBU uređajem, shodno Vašim poslovnim potrebama. Više informacija će Vam uskoro biti dostupno. Predato na sertifikaciju.

Pogledajte naš Easy&Flexible OBU uređaj

CENE NA MREŽAMA

Visina putarine u Austriji zavisi od: EURO emisione klase vozila, broja osovina, broja pređenih kilometara. Putarina u Austriji je predmet PDV-a. 

PLAĆANJE

Plaćanje putarine u Austriji može biti pripaid i postpaid sistemu.

POPUSTI

Nisu mogući popusti na putarinu u Nemačkoj.

Kontaktirajte naš posvećeni tip, širom Evrope

KONTAKT