Naša istorija - Easytrip HGV Europe

Naša istorija

Do pre 10 godina, Egis Easytrip Services, je poslovao pod nazivom Easytrip, pružajući veliki opseg mobilnih servise za korisnike drumova: laka vozila, teška teretna vozila, vozne parkove.

2016: Easytrip Irska

Easytrip je nastao u Irskoj kao odgovor na nove potrebe na polju servisa za mobilnost na drumu:

  • Provajder za plaćanje putarina bez keša, parkinga, rešenja za mobilno plaćanje i usluge pored puta
  • Prvi su izdali tag-ove za putarinu u Irskoj: preko izdatih 200,000 tagova
  • Interoperabilnih tagova koji čine 70% kompletnih irskih ETC transacija

www.easytrip.ie

 

2008: Easytrip Filipini

Dve godine kasnije, Easytrip je predstavio na  Filipinima novi nivo usluga u plaćanju putarina:

  • Provajder za plaćanje putarina, demateriajalizovane platne metode za trgovce na drumu  i putem mobilnih aplikacija.
  • Preko 100,000 tag-ova izdatih za autoputeve na Filipinima.

www.easytrip.ph

2011-2016: Easytrip Evropa - teška vozila

Easytrip je razvio usluge za transportne i logističke kompanije u Evropi, integrišući nove kompanije.

  • 30 godina iskustva širom Evrope, sa teškim vozilima pružajući plaćanje putarine i transportna rešenja, rezervacije trajekata preko kanala kao i mediteranskog mora, povraćaj PDV-a i akciza kao i usluge goriva.
  • Stabilan razvoj zahvaljujući kombinaciji prirodnog razvoja i spajanja kompanija (Transpass u Holandiji u  2011, England Tir u Italiji 2013, Versluis u Holandiji u  2016).

www.easytrip.eu

2014: Easytrip Francuska - laka vozila

Easytrip je kreirao Francusku podružnicu i nudi široku lepezu mobilnih usluga kako bi stvorio doprinos lakim vozilima, za privatne korisnike i profesionalce. 

  • Nezavisni distributeri Liber-t tagova na francuskim autoputevima
  • Lider u  elektro-mobilnosti sa Easytrip KiWhi Pass