Ko je Easytrip - Easytrip HGV Europe

Ko je Easytrip?

Easytrip je deo Egis-a, internacionalne grupacije koja se bavi inženjerstvom, projektima i drugim servisima.

ĆERKA FIRMA EGIS-A, INTERNACIONALNE GRUPACIJE

U Inženjerstvu i savetodavnim uslugama, aktivnosti Egis-a uključuju transport, urbani razvoj, građevinarstvo, industriju, vodu, životnu sredinu i energiju. Na putevima i aerodromima, ponuda je proširena na projektovanje struktura, kapitalne investicije, po sistemu ključ u ruke, rad i pokretne usluge.

Zapošljavajući 13 000 ljudi, uključujući 8 300 u inženjerstvu, Grupacija je ostvarila obrt od 936 million eura u 2015. godini. Egis je u vlasništvu francuskog  “Caisse des Dépôts” (finansijka institucija francuskog javnog sektora) 75% i Iosis Partenaires (partnerske i radničke akcije) 25%.

VODEĆI PROVAJDER MOBILNIH SERVISA

Easytrip je vodeći provajder mobilnih servisa drumskih korisnika u državama sa definisanom naplatom putarine. Predstavlja kompletan lanac usluga na drumu, uključujući svu podršku u menadžmentu. Easytrip upoznaje lokalne specifičnosti i uslove tržišta u cilju interoperabilnosti, produžujući koncept usluga za putarinu  za nove napredne servise kao što su gorivo i plaćanje parkinga, drive-in-shops, VIP pristupne trake i informacije o saobraćaju.

Easytrip-ov snop usluga su OBU uređaji i mogu da koriste bilo koju naprednu tehnologiju baziranu na RFID, DSRC, GPS/GSM ili kombinaciji tehnologija.

Nezavistan od provajdera umreženih usluga oslanjajući se na veliki procenat pokrivenosti od 25 zemalja širom Evrope, Easytrip popločava put kao rani moderator evropskih direktiva u kreiranju infrastrukture plaćanja (European Electronic Toll Services-EETS).

Vizija Easytrip-a je da postane vodeći Evropski provajder povezanih usluga za sve korisnike druma (privatni korisnici, profesionalci, vozni parkovi).

B2B SERVIS ZA TRANSPORTNE I LOGISTIČKE KOMPANIJE ŠIROM EVROPE

Kroz organizaciju lokalnih kancelarija, rešavanjem niza različitih tržišta, Easytrip HGV Europe je B2B kompanija za transportne i logističke kompanije širom Evrope.

Zahvaljujući 30 godina velikog iskustva i profesionalizma u transportnom sektoru, Easytrip pruža svojim klijentima najbolja rešenja za putovanje.

Postojeći portfolio uključuje:

  • USLUGE PUTARINA: preko 30 mreža pod naplatom odnosno 80 000 km puta
  • USLUGE TRAJEKATA: rezervacije preko 440 linija zahvaljujući posvećenom online portalu Q&B
  • USLUGE VOZOVA: rezervacije železnice zahvaljujući posvećenom online portalu Q&B
  • USLUGA POBRAĆAJA PDV-A: 30 država
  • USLUGA POVRAĆAJA AKCIZA: 6 država
  • USLUGE GORIVA
  • DODATNE USLUGE: EASYREP@FR (Loi Macron), MtoM, Webservis, dnevne transakcije…
NAŠI CILJEVI

Sa ovim uslugama, naši ciljevi su:

  • Da pomognemo našim klijentima da optimizuju svoje troškove pružajući im prilagođene savete i konkurentne cene u određenim segmentima.
  • Za lakše rukovođenje voznim parkom odgovaramo na Vaše potrebe lokalnim, posvećenim timom u 25 zemalja, nudeći proizvode i usluge u paketu kao i dostupnost servisa na online portalu.

 

Nudimo Vam najbolji servis.
Kontaktirajte naš 24/7 posvećeni tim, širom Evrope

KONTAKT