Upoznajte naše servise

Easytrip, jedna od najširih lepeza usluga za transportne i logističke kompanije u Evropi, sa više od 16 000 klijenata i 80 000 km mreža sa naplatom putarine, uključujući trajekte, gorivo, povraćaj PDV-a i akciza

Takođe, upoznajte naše usluge za vozila male dozvoljene mase

Easytrip Irska nudi poslovna rešenja za velike i male vozne parkove kao što su putarine i parkinzi na jednom uređaju, servisi na autoputu.

Easytrip Irska     

Pronađite svoj lokalni kontakt

Easytrip nudi svoje usluge sa posvećenim zaposlenima u kancelarijama 25 zemalja

Newsletter

Želim da se pretplatim na newsletter kako bi se informisao o uslugama Easytrip-a.

Poslednje publikacije

Mart 2016., preuzimanje Versluis-a
Izdanje
OKTOBAR 2016
Easytrip flajer za uslugu putarina
Izdanje
OKTOBAR 2016
Easytrip fljaer za uslugu trajekta
Izdanje
OKTOBAR 2016
easytrip

Dobro došli na najširu lepezu usluga trajekata sa 440 linija širom evropskih mora.

Veliko iskustvo u uslugama plaćanja putarina, sa preko 30 mreža sa naplatom putarine u Evropi na 80 000 km puta.

Za efikasnije i brže usluživanje gorivom

Pored plaćanja putarine , možemo da Vam ponudimo uslugu plaćanja tunela. Putem kartica ili online rezervacijama preko portala.

Praktično i brzo: veza druma i železnice je korisno rešenje

Veliko iskustvo u povraćaju PDv-a i akciza u svim evropskim zemljama

Računi
Upoznaj usluge Easytrip-a širom Evrope
POČETAK
Trajekt

Dobro došli na najširu lepezu usluga trajekata sa 440 linija širom evropskih mora.

Putarina

Veliko iskustvo u uslugama plaćanja putarina, sa preko 30 mreža sa naplatom putarine u Evropi na 80 000 km puta.

Gorivo

Za efikasnije i brže usluživanje gorivom

Tunel

Pored plaćanja putarine , možemo da Vam ponudimo uslugu plaćanja tunela. Putem kartica ili online rezervacijama preko portala.

Voz

Praktično i brzo: veza druma i železnice je korisno rešenje

PDV

Veliko iskustvo u povraćaju PDv-a i akciza u svim evropskim zemljama