Sprememba: direktiva za nevarno blago - Easytrip HGV Evropa

SPREMEMBA: PREDPISI - NEVARNO BLAGO

2017, Leto sprememb pri predpisih za nevarno blago

Ključne spremembe  glavnih modalnih predpisov: razvrstitev snovi, spremembe v cestnem prometu, vprašanje prevozov litijskih baterij.

ADR, Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti je bil posodobljen s svojo 2017 različico, na spletu UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe).

Prosimo obiščite unece.org spletno stran za več informacij.