Registrace DPH - Easytrip HGV Evropa

Registrace DPH

EASYTRIP HGV EVROPA VÁM POMŮŽE S VAŠÍ REGISTRACÍ DPH

 

V závislosti na Vaši situaci a potřebách: 

Jste podnikatel, který dováží a vyváží zboží (v rámci Společenství) a máte povinnost podať DPH přiznání ?

Potom se musíte registrovat k DPH.

Jste podnikatel ze země mimo EU a nemáte povinnost podat DPH přiznání, přesto byste chtěl provést refundaci Vaší DPH ?

Potom se musíte registrovat k DPH.

Jste podnikatel z jiné země EU a nemáte povinnost podat DPH přiznání, přesto byste chtěl provést refundaci Vaší DPH ?

Potom není nutné se registrovat, my můžeme žádat o refundaci Vaší DPH ve Vaší vlastní zemi.

V některých zemích, když Vaše činnost zahrnuje osobní dopravu, se musíte registrovat, abyste mohli žádat o vratku Vaší DPH.

V Německu a v Polsku máte povinnost registrovat se, abyste se vyhnuli pokutám.

 

Poraďte se s našim proškoleným týmem s celoevropským pokrytím.

Kontakt