Вашият партньор за плащане на пътна такса, при пътуване в Чехия

Ключови фигури

 •  
 • Повече от
  17700
  км пътна мрежа
 • През
  Skytoll
  система за плащане на пътна такса

СЛОВАКИЯ

КОЙ Е ЗАСЕГНАТ

Пътни такси се начисляват на камиони и автобуси до 3,5 тона.

КАКЪВ ВИД УСТРОЙСТВО

Системата за плащане на пътна такса се нарича MYTO и се базира на уникална комбинация от сателит базиран на GPS технология и микровълнова технология.
Пътните такси се начисляват по електронен път чрез бордовото устройство.

 

Изберете решението отговарящо на вашите маршрути.

1/ За случайни потребители, режим Pre-Pay през Easytrip-LogPay карта.
2/ За редовни потребители, Post-Pay режим с директно през бордовото устройство.

Skytoll OBU, интегрира три ключови технологии:
• Сателитна GPS технология за определяне на местоположението
• GSM / GPRS технология за комуникация в рамките на мобилните мрежи
• Микровълнова DSRC технология за комуникация на къси разстояния

Депозит от 50 € се начислява за оборудването на автомобила от оператора на пътна такса Skytoll.

ЦЕНА на мрежата

Размерът на таксите за изминат участък, зависи от: EURO емисионния клас на превозните средства, категорията на превозното средство, броя на осите за изминато разстояние по дадения пътен участък.
Пътната такса в Словакия подлежи на облагане с ДДС.

ПЛАЩАНЕ

Отложено плащане

Основната информация за начина на изчисляване на пътната такса и формирането е достъпна на следния линк: http://www.emyto.sk

ОТСТЪПКА

Отстъпки не са възможни.

Консултирайте се с нашия специализиран екип, който покрива цяла Европа.

КОНТАКТ